Theo dữ liệu từ công ty phân tích  Arkham, Alameda Research đã rút  204 triệu USD trước thềm FTX phá sản và chuyển sang 8 địa chỉ ví khác nhau.

Tiền từ FTX US chảy sang các định chế khác từ ngày 6/11

“142..4 triệu USD đã được chuyển từ sàn FTX, do vậy khả năng cao Alameda được tạo ra để làm bên trung gian, là cầu nối cho việc di chuyển tài sản giữa các thực thể”.

Sau ngày 6/11, Alameda chỉ rút stablecoin, wBTC và ETH từ FTX US. Trong đó có 38.06 triệu BTC, 49.39 triệu ETH và 116.52 triệu (USDC, USDT, BUSD và TUSD).

Ngoài ra còn có:

  • 10.04 triệu USDT được đẩy lên Binance
  • 32.17 triệu USDT khác được swap sang USDC và gửi tới FTX
  • 47.379 triệu USD dưới dạng USDT được gửi tới FTX
  • 16.285 triệu USD dưới dạng BUSD được gửi tới FTX
  • 500.000 triệu USD dưới dạng TUSD được gửi tới FTX

Xem thêm Video:

Theo Bitcoinnews

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK