Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Bằng việc sử dụng trang web này, bạn đồng ý với các Điều khoản, Điều kiện và Chính sách Bảo mật của chúng tôi. COINX3 không có liên kết hoặc mối quan hệ với bất kỳ Coin, doanh nghiệp, dự án hoặc sự kiện nào trừ khi có quy định rõ ràng khác. COINX3 chỉ là một trang web cung cấp tin tức về Coin, các công ty blockchain, các sản phẩm blockchain và các sự kiện blockchain. Không có thông tin nào bạn đọc trên CCOINX3 nên được coi là lời khuyên đầu tư. Mua và giao dịch tiền điện tử nên được coi là một hoạt động có rủi ro cao. Vui lòng thực hiện sự cẩn trọng của riêng bạn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. COINX3 không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh, bị cáo buộc hoặc theo cách khác, liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên trang web.

Trân trọng!