Theo một số thông tin, các validator là LUNA PFC, Lavender.Five và Red Herring đã đưa ra lời kêu nâng mức hoa hồng từ 0% lên 20% mà không thông báo cho bên ủy quyền của họ.

Theo Larry, một nhà phát triển từ Delphi Digital, trình xác thực LUNA có thể kiếm được tới 192 nghìn USD mỗi năm sau khi nhận được phân bổ từ người ủy quyền gốc là 2,5 triệu LUNA.

Red Herring đã chỉ đích danh 2 validator là KingSuper và Autism Staking đã tăng hoa hồng của họ trong thời gian gần đây. Trong một tweet và ngày 4/6:

“KingSuper có hoa hồng 0% và điều đó dã thu hút rất nhiều người chuyển hướng đến họ. Một vài ngày trước, họ đã quyết định tăng hoa hồng của mình từ 0% lên 10% mà không thông báo cho cộng đồng/người ủy quyền của họ.”

Việc tăng hoa hồng sẽ làm tăng lợi nhuận của King Super từ 0 USD lên 63.434 USD một tháng. Red Herring tiếp tục nhắc tên Autism Staking:

“Tương tự, họ đã tăng hoa hồng từ 10% lên 20% mà không thông báo cho cộng đồng/người ủy quyền của họ (không có trang web hoặc nền tảng trò chuyện/truyền thông xã hội). Chỉ là một địa chỉ protonmail”

Bên cạnh việc các validator tăng hoa hồng mà không thông báo cho cộng đồng của họ, Red Herring cũng xác định thêm ba cái tê khác là Luna Whale, Lunatic Validator và Long Live Luna đã có những hành vi phi đạo đức.

Red Herring đã trình bày chi tiết thiết lập của các validator này và nhận thấy những điểm tương đồng:

  • - Không có logo
  • - Tên có liên quan đến Luna
  • - Mức hoa hồng 20%
  • ​​- Tỷ lệ thay đổi hoa hồng tối đa là 20%
  • - Không có trang web/mạng xã hội/email

Önemli Gelişme: LUNA İçin Beklenen Tarih Açıklandı!

Red Herring sau đó đã kiểm tra dữ liệu on-chain từng địa chỉ ví. Tất cả chúng đều chuyển tiền hoa hồng vào cùng một địa chỉ là “terra1hm4w” và sau đó là vào “terra1kl6e”. Lượng LUNA do những validator này nắm giữ không có bất kỳ lịch trình kiểm tra nào. Họ cũng đã tận dụng sự phân phối lần đầu của LUNA để thiết lập nhiều các validatpr. Red Herring đã giải thích:

“Họ tận dụng đợt phân phối genesis để kiếm được khoản hoa hồng khổng lồ mà không cần đóng góp cho cộng đồng.”

Ví cuối cùng được xác định là của Kraken. Điều này cho thấy rằng các validator đang tạo ra áp lực bán liên tục đối với LUNA thông qua các token được ủy quyền cho họ một cách ngẫu nhiên trong quá trình khôi phục LUNA.

Từ phía các validator, King Super bác bỏ các cáo buộc, cho rằng họ "phản đối mạnh mẽ ý kiến về vấn đề hoa hồng 0% hay bắt đầu chuỗi với mức hoa hồng sàn là 0%. Không có cuộc chiến hoa hồng nào cả." King Super cũng tuyên bố họ "chỉ đặt thành 0% để cạnh tranh với các trình xác thực 0% khác."

"Tôi làm validator của mạng lưới Cosmos và Terra mới nên tôi nghĩ mình cũng sẽ cố gắng đóng góp một số giá trị vào đó."

Hiện tại vẫn chưa biết King Super đã thêm được giá trị gì. Người này tuyên bố rằng:

“Có lẽ tôi không bao giờ nên đặt nó thành 20% nhưng có một điều rõ ràng là sau sự cố LUNA gần đây, chúng tôi không có khả năng chạy trình xác thực của mình ở mức 0% và nó phải được tăng lên.

Chúng tôi đã tăng hoa hồng lên 10% theo yêu cầu của CapriciousSage | Ceres Ventures. Việc tăng lên 20% chỉ là để bù đắp cho những tổn thất mà chúng tôi phải gánh chịu”

Một validator khác, PFC, người cũng tham gia vào Luna Classic cho rằng:

“Vấn đề không liên quan tới khoản hoa hồng mà hắn tính. Vấn đề là hắn đã thay đổi mà không thông báo”

Theo Cryptoslate

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK