Trong hôi nghị, tổng thống Joe Biden đã chia sẻ suy nghĩ về cú sụp FTX. Để tránh lịch sử tiếp diễn, ông đã kêu gọi các bên thiết lập kiểm soát các quy định chặt chẽ hơn để bảo vệ các nhà đầu tư, cũng như các định chế khác.

Tổng thống Hoa Kỳ trong Thượng đỉnh G20

“Cần xây dựng nhận thức cộng đồng về những rủi ro mà tiền điện tử đem tới nhằm củng cố pháp chế trong tương lai, hỗ trợ ngành ở một mức độ nhất định, đồng thời khai thác được lợi ích từ những đổi mới”, tổng thống khẳng định.

Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo G20 cũng phản hồi khuyến nghị của Ủy ban ổn định tài chính (FSB), cơ quan giám sát và thiết lập tiêu chuẩn cho hệ thống tài chính toàn cầu. Tháng trước, FSB đã kêu gọi các cơ quan chức năng toàn cầu thực hiện các quy tắc buộc các sàn giao dịch tiền điện tử phải tuân theo quy định tương tự như tổ chức tài chính truyền thống.

“Cần đảm bảo rằng hệ sinh thái tài sản tiền điện tử, bao gồm cả stablecoin, được giám sát chặt chẽ, phải tuân thủ các quy định và nằm dưới sự giám sát  mạnh mẽ để giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn đối với sự ổn định tài chính”.

Xem thêm Video:

Theo Cryptonews

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK