LaunchBlock là gì?

Launchblock là nền tảng launchpad phi tập trung, cung cấp cho tất cả người dùng quyền mua token của các dự án ở giai đoạn đầu. Nói một cách dễ hiểu hơn thì LaunchBlock tạo ra một cơ hội cho phép người dùng tham gia vào các vòng mở bán token của dự án ở các giai đoạn huy động vốn - nơi thường chỉ dành cho các quỹ đầu tư.

Xem thêm: LaunchBlock (LBP Coin) là gì? Thông tin chi tiết về tiền điện tử LBP

Thông tin về sự kiện Huobi Primelist lần thứ 22

Cách thức tham gia sự kiện Primelist lần này cũng tương tự những như lần trước. Nhà đầu tư có 2 cách để tham gia mua token LBP và chỉ được chọn 1 trong 2 cách dưới đây:

Cách 1: Theo hình thức xếp hàng (bốc thăm ngẫu nhiên)

Tổng số lượng token LBP được phân bổ cho hình thức này là 17.500.000 LBP (chiếm 0,175% tổng nguồn cung), được bán với giá là 0,015 USDT cho mỗi token. Thời gian mở bán sẽ diễn ra từ 17 giờ (UTC +7) đến 19 giờ 30 phút (UTC +7) ngày 08/03/2022. Nhà đầu tư cần đáp ứng 3 điều kiện dưới đây sẽ được tham gia mua token LBP:

 • Nhà đầu tư đã có một tài khoản Huobi và hoàn tất KYC nâng cao trước 17 giờ (UTC+7) ngày 08/03/2022.
 • Tài khoản Exchange của người dùng phải có ít nhất 50 USDT trước 17 giờ (UTC+7) ngày 08/03/2022.
 • Khối lượng giao dịch spot trung bình hàng ngày phải được duy trì ở mức 200 USDT từ 20 giờ (UTC+7) ngày 01/03/2022 đến 16 giờ 45 phút (UTC+7) ngày 08/03/2022.

Lưu ý: Khối lượng giao dịch sẽ được tính cả lệnh mua và bán của các cặp giao dịch hiện có trên Huobi. Ngoại trừ các cặp giao dịch được liệt kê sau đây: USDT/HUSD, PAX/HUSD, USDC/HUSD, USDC/USDT, TUSD/HUSD, DAI/USDT, TUSD/USDT, PAX/USDT và DAI/HUSD.

Quy trình tham gia như sau:

 • Người dùng đáp ứng đủ 3 điều kiện đã nêu trên sẽ được phép đăng ký mua token LBP trong khoảng thời gian từ 17 giờ (UTC+7) đến 18 giờ (UTC+7) ngày 08/03/2022. Sau khi hoàn tất đăng ký, số lượng USDT trong tài khoản Exchange sẽ tự động bị khóa.
 • Tiếp đến, sàn giao dịch Huobi sẽ chọn ngẫu nhiên 5.250 người dùng may mắn để mua token LBP với số tiền là 50 USDT trong khoảng thời gian từ 18 giờ (UTC+7) đến 19 giờ 30 phút (UTC+7) ngày 08/03/2022.
 • Hệ thống sẽ tự động mở khóa số lượng USDT của những người tham gia còn lại và gửi vào tài khoản Exchange của họ.

Cách 2: Theo hình thức nắm giữ HT

Tổng số lượng token LBP được phân bổ cho hình thức này là 17.500.000 LBP (chiếm 0,175% tổng nguồn cung), được bán với giá là 0,015 USDT cho mỗi token. Thời gian mở bán sẽ diễn ra từ 17 giờ (UTC +7) đến 19 giờ 30 phút (UTC +7) ngày 08/03/2022. Để tham gia hình thức này, nhà đầu tư cũng phải đáp ứng 3 điều kiện sau đây:

 • Tài khoản Huobi của người dùng phải hoàn tất xác minh (KYC) nâng cao trước 17 giờ (UTC+7) ngày 08/03/2022.
 • Nhà đầu tư phải nắm giữ tối thiểu 300 HT trong 3 ngày từ 23 giờ (UTC +7) ngày 04/03/2022 đến 22 giờ 59 phút 59 giây (UTC+7) ngày 07/03/2022.
 • Đồng thời, người dùng cần phải chuẩn bị đủ số lượng USDT tối thiểu để đặt lệnh theo bảng dưới đây.

Quy trình tham gia cũng tương tự như những sự kiện trước đó:

 • Người dùng đáp ứng đủ 3 điều kiện đã nêu trên sẽ được phép đăng ký tham gia mua token LBP trong khoảng thời gian từ 17 giờ (UTC+7) đến 18 giờ (UTC+7) ngày 08/03/2022. Sau khi hoàn tất đăng ký, số lượng USDT trong tài khoản Exchange sẽ tự động bị khóa.
 • Hệ thống sẽ tự động đặt lệnh mua với số lượng USDT tối đa được liệt kê trong bảng trên từ 18 giờ (UTC+7) đến 19 giờ 30 phút (UTC+7) ngày 08/03/2022. Lưu ý, số lượng token LBP mà mỗi HT Holder nhận được sẽ được tính theo tổng số lượng USDT của tất cả người tham gia.
 • Số lượng USDT còn lại sẽ được gửi đến tài khoản Exchange của nhà đầu tư sau khi sự kiện kết thúc.

Số lượng LBP mỗi HT Holder nhận được = (Số lượng USDT đặt lệnh của người tham gia / Tổng số tiền đặt lệnh của tất cả người tham gia) * Tổng số lượng LBP phân bổ cho hình thức này.

Coinx3 tổng hợp

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK