Tài liệu thảo luận về tài sản kỹ thuật số và stablecoin của HKMA nhấn mạnh sự tăng trưởng bùng nổ của stablecoin về giá trị vốn hóa thị trường kể từ năm 2020 và các khuyến nghị được đưa ra bởi các cơ quan như Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính Mỹ (FATF), Ủy ban Ổn định Tài chính (FSB) và Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng (BCBS).

Theo HKMA, quy mô và hoạt động hiện tại của tiền điện tử có thể không đe dọa ngay đến sự ổn định của hệ thống tài chính toàn cầu. Tài liệu cho biết: “Sự tiếp xúc ngày càng tăng của các nhà đầu tư tổ chức với các tài sản đó như một sự thay thế hoặc bổ sung cho các loại tài sản truyền thống để giao dịch, cho vay và đi vay cho thấy sự kết nối ngày càng tăng với hệ thống tài chính chính thống".

Theo HKMA, vốn hóa thị trường toàn cầu ở mức khoảng 150 tỷ USD vào tháng 12/2021, “chiếm khoảng 5% tổng thị trường tiền điện tử”. Cơ quan quản lý cũng chia sẻ danh sách gồm tám câu hỏi, nhằm kêu gọi khuyến nghị liên quan đến chính sách, đồng thời dự báo năm kết quả có thể xảy ra: không hành động, cơ chế cấp phép một phần, cơ chế dựa trên rủi ro, cho phép toàn bộ và cấm hoàn toàn.

HKMA hy vọng các bên liên quan sẽ gửi phản hồi của họ trước ngày 31/3 năm và đặt mục tiêu áp dụng quy định mới không trong năm 2023-2024.

HKMA cũng tuyên bố rằng stablecoin có tiềm năng để đưa vào hệ thống tài chính chính thống hoặc thậm chí các hoạt động kinh tế và thương mại hàng ngày. Do đó, HKMA sẽ xem xét việc mở rộng phạm vi của Pháp lệnh Hệ thống Thanh toán và Cơ sở Vật chất Giá trị được Lưu trữ (PSSVFO), một đạo luật xác định tính hợp pháp của các sản phẩm tài chính.

 Theo CoinTelegraph

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK