Dự án đã được công ty Snag Solutions thầu và thành công tạo ra một NFT marketplace có nhiều cải tiến rõ rệt cho ApeCoin DAO.

Cụ thể, nền tảng có cấu trúc phí khác nhau dành cho người bán: giảm 0,5% phí giao dịch bằng ETH và 0,25% phí giao dichj bằng ApeCoin. Bên cạnh đó, người bán còn có thể nhận được 0,25% phí trong ví đa chữ ký nếu cấp vốn cho các sáng kiến mới của DAO

Ngoài việc có thể cung cấp phí giao dịch thấp hơn so với nhiều thị trường NFT truyền thống và thực thi tiền bản quyền, Snag Solutions còn cung cấp công cụ dữ liệu và xã hội cho bộ sưu tập, cũng như giúp ngăn người mua bị lừa bởi NFT giả.

Vào tháng 09/2022, Snag Solutions đã tạo ra một thị trường cho các nhà sản xuất Goblintown Truth Labs. Nền tảng cũng đã hoạt động với các bộ sưu tập Crypto Chicks và Pirates of the Metaverse NFT. Tổng cộng, Heerwagen cho biết công ty đã làm việc trên khoảng mười thị trường nhãn trắng cho đến nay.

NFT Marketplace mới được Snag Solutions xây dựng sẽ tôn trọng tiền bản quyền của nhà sáng tạo và chuyển một nửa phí người bán cho mỗi giao dịch trở lại cộng đồng ApeCoin DAO. Đối với danh sách mà dự án tổng hợp từ các thị trường thực thi tiền bản quyền, nó sẽ thêm phí bản quyền phải trả cho tác giả.

Là một thị trường nhãn trắng được xây dựng dành riêng cho DAO, Snag Solutions cũng cung cấp siêu dữ liệu NFT tích hợp trên bảng điều khiển của nền tảng và tính năng staking ApeCoin (APE) sắp ra mắt, bên cạnh việc niêm yết các NFT được bán từ các bộ sưu tập NFT nổi tiếng thuộc sở hữu của Yuga Labs như Bored Ape Yacht Club (BAYC), Mutant Ape Yacht Club (MAYC), Bored Ape Kennel Club (BAKC) và Otherdeed.

Tuy nhiên thị trường NFT ApeCoin mới hiện không hỗ trợ các bộ sưu tập khác của Yuga Labs như Meebits, CryptoPunks hoặc 10KTF - dự án của nghệ sĩ nổi tiếng Beeple vừa được Yuga Labs mua lại. Giống như bản thân ApeCoin DAO, thị trường cũng không được liên kết chính thức với Yuga Labs.

Xem thêm Video:

Theo Coinx3 tổng hợp

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK